InPress

Tre miljarder år gammal berggrund synas på 100 kilometers djup i Gällivare

Just nu synas berggrunden i Malmfälten. Med hjälp av elektromagnetisk strålning kan forskare nu titta hundra kilometer ner i marken för att analysera hur den bildades för flera miljarder år sedan.

– Vårt främsta mål är att förstå hur jorden fungerar, säger Maxim Smimov, biträdande professor på LTU.

 

Forskare kartlägger geologin kring Gällivare

Under sommaren kartlägger forskare från Luleå tekniska universitet geologin kring Gällivare med hjälp av geofysiska mätningar inom det så kallade D-Rex projektet. En rad storskaliga geologiska strukturer i området går som ett stråk från svensk-finska gränsen och 50 mil söderut till Arjeplog. Dessa strukturer har med stor sannolikhet haft betydelse för malmförekomster i Gällivareområdet.