Skip to main content

Tre miljarder år gammal berggrund synas på 100 kilometers djup i Gällivare

Date: 13 July 2021

Source: SVT

Forskare kartlägger geologin kring Gällivare

Date: 30 June 2021

Source: Expertsvar

Miljonprojekt ska kartlägga berggrunden

Date: 30 May 2021

Source: NSD

x

Contact Person

image

Project Leader: Maxim Smirnov

E-mail: maxim.smirnov@ltu.se

Phone: +46 (0)920 493588